ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

Insta-TEST® Smart Scan® Kits

The Insta-LINK® Smart Scan® Kit ใช้กับ mobile app Insta-LINK® HOME บน Apple® iPhone®  และ Android® ได้ทราบผล และวิธีปรับสภาพน้ำด้วยตนเองทีละขั้นตอน เก็บบันทึกประวัติผลวิเคราะห์แสดงผลเป็นกราฟได้ เชื่อมต่อ เรียกดูข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งเวลาเตือนการปรับน้ำได้พร้อมคำแนะนำการจัดการปัญหาน้ำ

  • แถบวัดค่าแบบจุ่ม 5 ค่า  ในขวดเก็บความชื้น ที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับ แอพลิเคชั่น  Insta-LINK® HOME mobile app 1 ขวดมี 25 ชิ้น
  • การ์ดเทียบสี
  • รหัสเปิดใช้งาน บัญชีผู้ใช้งาน มีอายุ 1 ปี