ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

Insta-TEST® Pool 4 Plus

Free Chlorine, Alkalinity, pH, Cyanuric Acid

ใช้วัดค่า
– คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0-10 ppm
– อัลคาลินิตี้ (Total Alkalinity) 0-240 ppm
– pH 6.2-9.0
– กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid ) ช่วง0-250 ppm

• จุ่มแล้วอ่านค่าได้ทันที • ขวดป้องกันแสงUVและความชื้น • 1 ขวด บรรจุ 50 ชิ้น