ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ
Title Image

แนวคิดแฟรนไชส์

ศูนย์บริการดูแลคุณภาพน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

ธุรกิจบริการสระว่ายน้ำแห่งแรกในเอเชีย

พูล โปรแอนด์แล็บ เป็นผู้ริเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ ศูนย์ดูแลคุณภาพน้ำและผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำอย่างครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย

สนับสนุนโครงสร้างธุรกิจครบวงจร

แฟรนไชส์ พูล โปรแอนด์แล็บ มีรูปแบบการตกแต่งร้าน ระบบการบริหารการจัดการร้าน และการส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่างๆ ที่ได้มาตรฐานของธุรกิจ

อุปกรณ์สระว่ายน้ำ-ศูนย์ทดสอบคุณภาพน้ำ

พูล โปรแอนด์แล็บ เป็นศูนย์ดูแลคุณภาพน้ำและผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำที่มีนวัตกรรมด้านเคมีและเครื่องมือที่ทันสมัยในการทดสอบ ดูแลคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติบริษัท และข้อมูลธุรกิจ

จากการดำเนินธุรกิจ เจ.ดี.พูลส์ มา 20 ปี มีโชว์รูม 20 แห่งทั่วประเทศ สร้างสระว่ายนํ้ามาแล้วกว่า 14,000 สระทั่วประเทศไทย และเป็นผู้ส่งออกสระว่ายนํ้ารายแรกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก รวมถึงการเติบโตของธุรกิจสระว่ายนํ้า ซึ่งมีบริษัท และผู้รับเหมาต่าง ๆ เข้ามาสร้างสระว่ายนํ้าเป็นจำนวนมากครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ดังนั้นผู้บริโภคควรจะได้รับการดูแลสระ ให้สระว่ายนํ้ากลายเป็นสวรรค์ของผู้ใช้ แต่ด้วยการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสระ และสภาพนํ้าอย่างจริงจัง จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา

ด้วยแนวคิดที่มีความห่วงใยต่อลูกค้า เราเลยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสระ และ นํ้า ก่อตั้งศูนย์บริการเพื่อความสะดวกของลูกค้าที่จะได้รับในการดูแลสระ และคุณภาพนํ้าอย่างจริงจัง
ร้านค้า และสินค้า

ร้านค้า และสินค้า

การขยายตัวของสระว่ายนํ้าแต่ละภูมิภาค แต่ละพื้นที่ การมีปัญหาที่มากขึ้นจากการดูแลคุณภาพนํ้าอย่างจริงจัง “Pool Pro&Lab” จึงเกิดเป็นศูนย์บริการ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสระว่ายนํ้า และการดูแลปรับสภาพนํ้าในสระ ที่ดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงเพื่อลดปัญหาต่าง ๆ

“Pool Pro&Lab” เป็นแล็บทดสอบดูแลคุณภาพนํ้า สระว่ายนํ้าอย่างจริงจัง ซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือ และนวัตกรรมการตรวจคุณภาพนํ้า โดยการนำนํ้ามาตรวจเช็คโดยผ่านเครื่อง Smart Water Scanning และพิมพ์รายงานคุณภาพนํ้า รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ปรับคุณภาพนํ้า ประมาณที่ต้องใช้ และอื่น ๆ เพื่อให้นํ้าในสระมีคุณภาพที่ดีที่สุด

อีกทั้งเป็นศูนย์วิชาการ เคมีสมัยใหม่ จนถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ดูแลสระ จนถึงผู้รับเหมา ให้ผู้บริโภคมีความสุขกับนํ้าในสระ คุณภาพนํ้าในสระที่ดีที่สุด ไม่ว่าเรื่องของความกระด้าง ความเป็นกรดด่าง คุณภาพนํ้าเพื่อบำรุงสุขภาพ เช่น ผิวเนียน ผมไม่แห้ง ไปจนถึงไม่แสบตา และอื่นๆ อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการอบรม – การจัดจำหน่ายสินค้าแก่ผู้รับเหมา ซึ่งมีรายการสินค้า อุปกรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น ปั๊ม กรองทราย Fitting Accessories และอุปกรณ์ดูแลสระ นอกจากนี้ยังเป็น ศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค ในการซื้อ เลือกสรรผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการว่ายนํ้า และของเล่น เช่น ชุดว่ายนํ้า แว่นตากันนํ้า ฯลฯ สุดท้ายรวมถึง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตบแต่ง Land Scape อาทิ พรมกันลื่น Deck ไม้เทียม เฟอร์นิเจอร์ริมสระ ชุด Bar B-Q ฯลฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

รับข้อมูลสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ก่อนใคร