ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

การดูแลสระว่ายน้ำทั่วไป

การดูแลสระว่ายน้ำทั่วไป เพื่อให้สระว่ายน้ำของคุณพร้อมใช้งานตลอด โดยปราศปัญหาต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสระว่ายน้ำตามหัวข้อดังนี้

  • ตรวจสอบและปรับค่า pH ให้ถูกต้อง และระดับยาฆ่าเชื้อ หรือ ปริมาณคลอรีนในสระให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม ก่อนใช้งานถึงแม้ว่าสระว่ายน้ำได้รับการดูแลตามปกติก็ตาม

  • เติมผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาคุณภาพน้ำด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะการเติมผลิตภัณฑ์ในปริมาณมากๆ แนะนำให้เติมผลิตภัณฑ์ครั้งละชนิดกับน้ำจากสระว่ายน้ำในถังพลาสติกที่สะอาด และอาจใช้แท่งไม้ หรือพลาสติกคนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ละลายเร็วขึ้น ก่อนเติมลงในสระอย่างระมัดระวัง โดยเติมให้ทั่วผิวสระ หรือบริเวณที่เป็นหัวจ่ายน้ำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์กระจายทั่วสระให้เร็วที่สุด ห้ามไม่ให้สาดสารละลายลงในสระโดยตรงเด็ดขาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ละลายอาจลงไปสร้างความเสียหายกับพื้นผิวสระว่ายน้ำได้
  • ทำความสะอาดตะกร้ากรอง และถุงกรองอย่างสม่ำเสมอ โดยการนำถุงกรองมาฉีดด้วยน้ำจากสายยางรดน้ำ จนสะอาด ทั้งด้านในและด้านนอก แล้วใส่กลับเข้าในเครื่องกรอง
  • ดูดตะกอนเพื่อเก็บเศษสิ่งสกปรกที่จมอยู่ก้นสระสม่ำเสมอ ในปัจจุบันมีหุ่นยนต์ดูดตะกอนอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น เลือกซื้อรุ่นที่เหมาะสมกันสระของท่านมาใช้งาน

  • รักษาระดับน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่เสมอ
  • ไม่ควรให้มีใบไม้จมอยู่ที่ก้นสระเพราะอาจทำให้เกิดคราบสกปรกที่พื้นผิวได้
  • มีการตรวจสอบและดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • อาจมีการสะสมของคราบสกปรกที่ขอบน้ำรอบสระ ซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดคราบขอบน้ำ การทำความสะอาดคราบขอบน้ำอย่างสม่ำเสมอจะให้ผลที่ดีกว่า ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ใช้งานในครัวเรือนหรือแปรงลวด หรือฝอยขัดในการทำความสะอาดขอบน้ำเพราะอาจสร้างความเสียหายกับพื้นผิวสระได้
  • อย่าให้อุณหภูมิน้ำในสระว่ายน้ำสูงเกินกว่าที่ผู้ผลิตแนะนำ