ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

Insta-TEST® PRO Sodium Chloride (Salt) Test Strips

วัดค่า เกลือ (iron) ช่วง 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, and 5000 ppm

• ทราบผลใน 20 วินาที • ขวดป้องกันแสงและความชื้น • 1 ขวด บรรจุ 50 ชิ้น