ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ
Title Image

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับแฟรนไชส์ซี

สิทธิประโยชน์สำหรับแฟรนไชส์ซี

แฟรนไชส์ซีได้รับสิทธิในการใช้ชื่อ รูปแบบ และ โลโก้ อันเป็นเอกลักษณ์ของร้าน Pool Pro&Lab

แฟรนไชส์ซีสามารถสั่งซื้อสินค้าคุณภาพ จากบริษัทได้ในราคาพิเศษ

เราให้ความช่วยเหลือแก่แฟรนไชส์ซีในการออกแบบ ตกแต่งร้านให้ได้ตามมาตรฐานของธุรกิจ

ทีมงานสนับสนุนและการฝึกอบรมแก่พนักงานของแฟรนไชส์ซี

จัดทำคู่มือการปฏิบัติการและบริหารหน้าร้านแก่แฟรนไชส์ซี

ระบบธุรกิจที่เหนือกว่า และโปรแกรมสนับสนุน

ระบบการบริหารจัดการร้าน

การสนับสนุนการปฏิบัติงาน

การสนับสนุนการตลาด

การจัดซื้อ

การบัญชี ระบบการตรวจสอบและกฎหมาย

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

การค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาธุรกิจ

โปรแกรมการฝึกอบรม

โปรแกรมการฝึกอบรมถูกจัดขึ้นมาเพื่อทำให้แฟรนไชส์ซีและพนักงานประจำ มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและให้บริการลูกค้าและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจเติบโตและสร้างความสำเร็จให้แก่แฟรนไชส์ซี การฝึกอบรมให้กับแฟรนไชส์ซีและทีมงานของแฟรนไชส์ซี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Pool Pro&Lab จัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ความรู้ในผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านอื่นๆ ด้านคุณภาพมาตรฐานเดียวกันในระดับสากล ดังนี้

ระยะที่ 1 – ฝึกอบรม ณ สำนักงานใหญ่

ระยะที่ 2 – ฝึกอบรมร้านของแฟรนไชส์ซี

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

รับข้อมูลสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ก่อนใคร