ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

Insta-TEST® Cyanuric Acid Test Strips

วัดค่า Stabilizer ช่วงค่า 0, 40, 100, 150, 250, 500 ppm

• ขวดป้องกันแสงและความชื้น • 1 ขวด บรรจุ 25 ชิ้น