ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ
Title Image

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครแฟรนไชส์ซี

ขั้นตอนการสมัคร

J.D.Pools ต้องการให้แฟรนไชส์ซีแต่ละราย มีส่วนร่วมในกิจกรรมแต่ละวันของธุรกิจแบบเต็มเวลา เพื่อกระตุ้นให้แฟรนไชส์ซีมีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ และเกิดความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ เมื่อธุรกิจภายใต้การบริหาร ของแฟรนไชส์ซีสามารถดำเนินอย่างเป็นระบบ แฟรนไชส์ซีสามารถมอบหมายให้ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้จัดการสาขาเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ J.D.Pools มีนโยบายการให้สิทธิการขยายสาขาเพิ่มเติม กับแฟรนไชส์ซีที่มีความพร้อมด้านการบริหาร นักลงทุนที่สนใจดำเนินธุรกิจศูนย์บริการออกแบบ และสร้างสระว่ายน้ำ J.D.Pools มีขั้นตอนดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครแฟรนไชส์

กรอกรายละเอียดฟอร์มใบสมัครแฟรนไชส์ให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ อีเมล์: kanlaya.fci@jdpools.com โทร.087-670 2991

2. การประชุมและสัมภาษณ์เบื้องต้น

ทางบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ เบื้องต้นซึ่งจะนัดหมายท่านเพื่อขอสัมภาษณ์ถึงความตั้งใจในการจะเป็นแฟรนไชส์ซี รวมทั้งพิจารณาความพร้อมของท่าน

3. การตรวจสอบสถานะทางการเงิน

หลังจากท่านได้รับการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ทีมงานของ J.D.Pools จะให้ข้อมูลท่านในเชิงลึก เกี่ยวกับธุรกิจสระว่ายน้ำตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการจนถึงเปิดศูนย์ดำเนินการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในส่วนของบริษัทฯ ที่ท่านควรทราบ

4. การเซ็นสัญญาแฟรนไชส์

5. การฝึกอบรม

ทางบริษัทฯ จะจัดการฝึกอบรมให้กับท่าน และทีมงาน โดยจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ และฝึกอบรมภาคปฏิบัติที่สำนักงาน J.D.Pools สาขาใดสาขาหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่า ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การจัดตกแต่งศูนย์และการเปิดศูนย์

ทีมงานสนับสนุนการเปิดศูนย์ ก็จะดำเนินการให้คำปรึกษาในการตกแต่งรวมทั้งจัดซื้อ-จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ภายในศูนย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจการจะสามารถเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น และจะจัดส่งทีมงานเพื่อช่วยเหลือท่านในช่วงแรก

ส่งใบสมัครกลับมาที่
อีเมล์: kanlaya.fci@jdpools.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร

รับข้อมูลสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ก่อนใคร