ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

Sodium Chloride (Salt) PockeTester™

ใช้วัดความเข้มข้นของเกลือในสระว่ายน้ำ ช่วงค่า 0-10,000 ppm

  • ใช้งานง่าย
  • กันน้ำ
  • วัดอุณหภูมิได้
  • รับประกัน 1 ปี