ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

Insta-TEST Copper and Iron Test Strip Kit

วัดค่า เหล็ก (iron)ช่วง 0-5.0 ppm. และทองแดง (copper) ช่วง 0-3.0 ppm.

• เพียงจุ่มก็อ่านค่าได้ทันที • ขวดป้องกันแสงและความชื้น • 1 ขวด บรรจุ 25 ชิ้น