ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

Insta-TEST® PRO Low Range Phosphate Test Strips

วัดค่า ฟอสเฟตช่วง 0, 100, 200, 300, 500, 1000, and 2500 ppb

• ทราบผลใน 15 วินาที • ขวดป้องกันแสงและความชื้น • 1 ขวด บรรจุ 50 ชิ้น