ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

หัวดูดตะกอนแบบแปรง

ใช้ขัดพื้นสระพร้อมกับดูดตะกอน เหมาะสำหรับใช้ดูดตะกอนหนัก