ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

เทสต์คิทน้ำ (Refill)

ชุดตรวจสอบค่าความสมดุลของน้ำในสระว่ายน้ำ ใช้วัดค่าคลอรีน และค่าพีเอช, ค่าคลอรีนที่เหมาะสม คือ 1 – 1.5 PPM, ค่า pH ที่เหมาะสม คือ 7.4 -7.6