ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

ตะแกรงตักใบไม้

ใช้สำหรับตักใบไม้ และเศษแมลงที่ลอยอยู่ในสระ