ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

เทอร์โมมิเตอร์

เครื่องวัดอุณหภูมิ สำหรับสระว่ายน้ำ หรือสระสปา