ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

ชุดอุปกรณ์ดูแลสระ

– ตะแกรงตักใบไม้
– เทสคิทน้ำ
– หัวดูดตะกอนแบบล้อ
– แปรงขัดสระ
– เทอร์โมมิเตอร์
– ที่แขวนอุปกรณ์