ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

ช็อคคลอรีน

การใช้งาน :
สามารถใช้ช็อคคลอรีนได้ 3 กรณี คือ

สำหรับการเติมน้ำครั้งแรก ให้ใช้ช็อคคลอรีน 25 ก้อน (20 กรัม/ก้อน) ต่อน้ำ 50 ลบ.ม. ลงในตะกร้ากรอง จนกระทั่งคลอรีนอยู่ในระดับที่เหมาะสม

การดูแลสภาพน้ำตามปกติ ให้ใช้ช็อคคลอรีนจำนวน 5 ก้อน ต่อน้ำ 25 ลบ.ม. ทุก ๆ 2-3 วัน

การดูแลสภาพน้ำตามปกติ กรณีใช้ร่วมกับลองลาสติ้งคลอรีน ให้ใช้ช็อคคลอรีนจำนวน 5 ก้อน ต่อน้ำ 25 ลบ.ม. ทุก 15 วัน โดยให้เติมในเวลาเย็น เมื่อไม่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ และเปิดเครื่องกรองน้ำอย่างน้อย 12 ชั่วโมงหลังการเติม ปริมาณการใช้งานดังกล่าวเป็นค่าประมาณ ควรวัดค่าพีเอช และคลอรีนปรับให้อยู่ระดับที่เหมาะสม ค่าพีเอชควรอยู่ในระดับ 7.2 ระดับคลอรีนควรอยู่ระหว่าง 0.5-2 ppm.

Additional information

SIZE

5 kg