ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

เกลือบริสุทธิ์แบบชื้น

โซเดียม คลอไรด์

ประโยชน์ :

  • สำหรับสระว่ายน้ำระบบเกลือ
  • เกลือมีความบริสุทธิ์ และคุณภาพสูง
  • ไม่ทำให้เกิดคราบตะกรันเกาะที่แผ่นเพลท, ขั้วของระบบเกลือ และพื้นสระ

อัตราส่วนในการใช้งาน :
การเติมครั้งแรก : 4 กก./1,000 ลิตร
สำหรับการเติมปกติ : 1 กก./1,000 ลิตร
ความถี่ในการเติมเฉลี่ย : 2-3 ครั้ง / ปี

วิธีการใช้งาน :

  • เติมลงในสระโดยตรงแล้วใช้แปรงขัดสระช่วยเกลี่ยให้กระจายสม่ำเสมอทั่วสระ
  • คำแนะนำ: ขณะเติมควรเอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกจากสระ เช่น หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ จนกว่าเกลือจะละลายหมด

Additional information

SIZE

25 kg