ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

ลองลาสติ้ง คลอรีน

ลองลาสติ้งคลอรีนเป็นคลอรีนความเข้มข้นสูง (มี available chlorine ไม่ต่ำกว่า 84%) และฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำได้นาน ไม่มีผลต่อค่าพีเอช ไม่ทำให้ระบบกรองอุดตัน และไม่ทำให้น้ำขุ่น

การดูแลสภาพน้ำ:
คลอรีน 1 ก้อน (200 กรัม) ต่อน้ำ 40 ลบ.ม. ทุก 5 วัน ลองลาสติ้งคลอรีนจะค่อย ๆ ละลาย ให้ใส่ก้อนคลอรีนลงในตะกร้ากรอง ปริมาณการใช้ดังกล่าวเป็นค่าประมาณ ควรวัดค่าพีเอชและคลอรีนและปรับค่าดังกล่าวหากจำเป็นควรปรับค่าพีเอชให้อยู่ระดับ 7.2 ระดับคลอรีนควรอยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 2 ppm

Additional information

SIZE

5 kg