ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

สุพรีม แมกซี่เคลียร์ สกิมเมอร์ แทปเล็ต

แก้ปัญหาน้ำขุ่นได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับสระใหม่ ที่มีปัญหาน้ำขุ่น ใช้งานได้ดีกับเครื่องกรองทราย

Aluminium Sulphate tablet

หนึ่งซองบรรจุอลูมิเนียมซัลเฟตก้อนเล็ก 25 กรัม จำนวน 5 ก้อน

ประโยชน์ :
√ ใช้ตกตะกอนสระว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
√ ใช้ได้ดีกับน้ำใหม่ที่เพิ่งเติมลงสระ
√ เหมาะกับระบบกรองทราย
√ ใช้ง่าย

อัตราส่วนในการใช้งาน :
1 ก้อนต่อน้ำ 50,000 ลิตร

วิธีการใช้งาน :
ปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 7.2-7.6 เพื่อให้การตกตะกอนมี ประสิทธิภาพ
ใช้วางลงในตะกร้ากรอง หรือในสระว่ายน้ำโดยตรง
สิ่งสกปรกจะถูกระบบกรองกรองออก หมั่นล้างถุงกรองหรือ ทำการแบควอชจนตะกอนหมดไป
เมื่อเกิดตะกอนที่พื้นสระว่ายน้ำ ให้ใช้หัวดูดตะกอน ดูดออก