ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

สุพรีม นิล-ฟอส

กำจัดฟอสเฟต เพื่อป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ

 250 g/l Lanthanum Chloride

ประโยชน์ :
√ ป้องกันตะไคร่น้ำเจริญเติบโต โดยการกำจัดฟอสเฟตออก
√ ตกตะกอนฟอสเฟตได้อย่างรวดเร็ว

อัตราส่วนในการใช้งาน :
การบำรุงรักษาปกติ: 500 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 50,000 ลิตร
สำหรับสระฟอสเฟตเกิน (>1 ppm): 1ลิตร ต่อน้ำ 50,000 ลิตร

วิธีการใช้งาน :
ปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 7.2-7.6 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
เทผลิตภัณฑ์ลงในสกิมเมอร์โดยตรง หรือผสมในละลายในถังก่อนแล้วจึงเทให้กระจายรอบสระ ในขณะที่เดินขณะที่ปั๊มและเครื่องกรองทำงานอยู่
หลังจากเติมผลิตภัณฑ์แล้ว จะเกิดตะกอนฟอตเฟตขึ้นในสระ แล้วถูกระบบกรองออกไป น้ำจะใสขึ้น อาจใช้การดุดตะกอนร่วมด้วย หรือใช้ผลิตภัณฑ์เร่งน้ำให้น้ำใสเร็วขึ้น เช่น Supreme Maxi-Clear tab หรือ Super Clear

Additional information

SIZE

1 ltr