ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

สุพรีม พีเอช-ดาวน์

สำหรับลดค่าพีเอช และค่า Total Alkalinity ในสระว่ายน้ำเพื่อให้ได้ค่าพีเอชที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 7.2-7.6

Sodium Bisulphate, Dry Acid

ประโยชน์ :
√ ใช้ปรับลดค่า pH ในสระว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว
√ ไม่ทิ้งสารตกค้าง

อัตราส่วนในการใช้งาน: ต่อน้ำ 10,000 ลิตร
สำหรับการลดค่า pH
pH 7.6-8.0 เติม 60 กรัม
pH 8.0-8.4 เติม 120 กรัม
pH มากกว่า 8.4 เติม 180 กรัม
สำหรับการลดค่าอัลคาลินิตี้รวม
เติม 15 กรัม ต่อการลดค่า อัลคาลินิตี้รวม 10 ppm.

ใช้ตามอัตราส่วนที่ระบุเท่านั้น

วิธีการใช้งาน :
ผสมกับน้ำสระให้ละลายในถัง แล้วเทลงในสกิมเมอร์ หรือเทให้กระจายรอบสระขณะที่เดินเครื่องกรอง

Additional information

SIZE

3 kg