ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

สุพรีม สเตน รีมูเวอร์

กำจัดคราบโลหะ คราบตะกรัน หรือคราบที่เกิดจากใบไม้ และตะไคร่น้ำ ออกจากพื้นผิวสระว่ายน้ำ

995 g/kg Organic Acid Complex

ประโยชน์ :
√ ป้องกันการเกิดคราบโลหะหรือคราบตะกรันในสระว่ายน้ำ
√ ป้องกันการเกิดคราบกลับมาเป็นซ้ำ
√ ป้องกันผมแห้งกรอบจากคราบโลหะในน้ำ

อัตราส่วนในการใช้งาน :
500 มิลลิลิตร/50,000 ลิตร

วิธีการใช้งาน :
ปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 7.2-7.6 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
เทผลิตภัณฑ์ลงในสกิมเมอร์โดยตรง หรือผสมในละลายในถังก่อน แล้วจึงเทให้กระจายรอบสระ ในขณะที่เดินขณะที่ปั๊มและเครื่องกรอง ทำงานอยู่

Additional information

SIZE

1 kg