ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

สุพรีม ซันบล็อค

สำหรับป้องกันแสงแดดให้คลอรีนเหมาะสำหรับสระกลางแจ้ง

996 g/kg Cyanuric Acid, Stabiliser

ประโยชน์ :
√ ปกป้องคลอรีนให้ไม่ถูกทำลายจากแสงแดด
√ เหมาะสำหรับสระกลางแจ้ง

อัตราส่วนในการใช้งาน :
200 กรัม ต่อน้ำ 10,000 ลิตร ต่อการเพิ่มค่าไซยานูริกขึ้น 20 ppm.

วิธีการใช้งาน :
ปรับ pH ให้อยู่ระหว่าง 7.2-7.6 และตรวจเช็คความดันปั๊มก่อนเติม
ผสมซันบล็อก กับน้ำสระให้ละลาย ในถังก่อน
โดยเติมผลิตภัณฑ์ลงในน้ำ( แบ่งเติมครั้งละไม่เกิน 1 กิโลกรัม แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)
เทลงในสกิมเมอร์ หรือเทให้กระจายในสระ ขณะที่ขณะที่ปั๊ม และเครื่องกรองทำงานอยู่ หลังจากเดินเครื่องแล้ว 4- 6 ชั่วโมง แล้วจึงทำการตรวจสอบค่า ได้อีกครั้ง
ทดสอบน้ำที่เชื่อถือได้ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

Additional information

SIZE

2 kg, 3 kg, 5 kg, 25 kg