ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

ระบบบำบัดน้ำ ด้วยเกลือธรรมชาติ

นวัตกรรมการบำบัดน้ำด้วยเกลือธรรมชาติ ดูแลรักษาสภาพน้ำแบบอัตโนมัติทำให้สระน้ำปราศจากการใช้สารเคมี คลอรีน ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่แสบตา ผมไม่เสียไม่ระคายเคืองผิว ผิวไม่คล้ำจากการว่ายน้ำนาน ๆ ที่สำคัญผลวิจัยน้ำเกลือมีผลดี ต่อระบบทางเดินหายใจ สระว่ายน้ำระบบเกลือจึงเหมาะกับเด็กหรือผู้มีปัญหาภูมิแพ้ทางเดินหายใจนวัตกรรมการดูแลสระด้วยระบบบำบัดน้ำด้วยเกลือธรรมชาตินี้จะทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุดกับสระว่ายน้ำที่ใช้ผนังปูด้วย Liner หรือ พื้นผิวสระ Composite

  • ไม่ต้องใช้คลอรีนจากเคมี ไร้กลิ่นฉุน
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ไม่แสบตา ผมไม่เสีย
  • ไม่เหนียวตัว ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ผิวไม่คล้ำ
  • ควบคุมการทำงานอัตโนมัติ

 

Specifications

FEATURE X10CL X20CL X30CL
Maximum working pressure 480kPa 480kPa 480kPa
Water temperature range 5°- 35°C 5°- 35°C 5°- 35°C
Maximum ambient temperature 55°C 55°C 55°C
IP rating IP24 IP24 IP24
Main volts 50Hz 16A 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz
Power output (maximum 10A) 100VA 200VA 300VA
Volt output 17V DC 17V DC 17V DC
Current output (maximum) 6Amp 12Amp 18Amp
Pump Voltage 230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz
Salt level 4000 ppm 4000 ppm 4000 ppm
Cell Material Titanium Titanium Titanium
Chlorine produce 10 g/hr 20 g/hr 30 g/hr
Pool volume 30,000 L 60,000 L 90,000 L
Max flow rate 150 LPM 300 LPM 450 LPM
Two digital time clocks for pool filter Yes Yes Yes
Variable self cleaning salt cell timer Yes Yes Yes
Variable chlorine output control Yes Yes Yes
Pump run dry protection Yes Yes Yes
12v 100w supply for Pool Light operation Yes Yes Yes
Pool Light timer Yes Yes Yes