ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

ระบบเกลือ HAYWARD AquaRite

ระบบเกลือ อันดับ 1 ของโลก  สะดวกสบายด้วยการทำงานอัตโนมัติ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

Description

 Cell Pool Size Rating  Total Pounds of Free Chlorine Produced
 Hayward T-CELL-3 15,000 gallons  210 lbs.
 Hayward T-CELL-9  25,000 gallons 385 lbs.
 Hayward T-CELL-15  40,000 gallons  580 lbs.