ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

ทีซีซีเอ คลอรีนผง

คลอรีนความเข้มข้นสูงชนิดผงผสมสารเพิ่มความคงตัว (มี available chlorine ไม่ต่ำกว่า 90%)

ประโยชน์ :

  • ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำ
  • ไม่มีผลต่อค่าพีเอช
  • ไม่ทำให้ระบบกรองอุดตัน
  • ไม่ทำให้น้ำขุ่น
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย

อัตราส่วนในการใช้งาน :
110-300 กรัม  ต่อน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร

วิธีการใช้งาน :

  • ผสมคลอรีนผงทีซีซีเอ 90%กับน้ำในสระให้ละลายในถังก่อน แล้วเทลงในสกิมเมอร์ หรือ เทลงสระโดยตรงให้กระจายรอบสระ
  • ควรวัดค่าพีเอชและคลอรีนทุกครั้งก่อนการเติมและปรับค่า ดังกล่าวเมื่อจำเป็น
  • โดยค่าพีเอชควรอยู่ระดับ 7.2 ระดับและคลอรีนอิสระควรอยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ppm.

Additional information

SIZE

50 kg