ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

บาดู 47 บูสต์ปั๊ม

บาดู 47 ปั๊ม เป็นบูสต์ปั๊ม สำหรับเครื่องกรองสำเร็จรูป มีอัตราการดูดน้ำ 6 ถึง 25 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงที่เฮด 7 เมตร ปั๊มถูกออกแบบเป็นชิ้นเดียว พร้อมด้วยแมคานิคอลซีล และปลอกพลาสติกป้องกันแกนมอเตอร์สัมผัสกับน้ำในสระอย่างสมบูรณ์แบบ

Pump Casing PP TV 40
Gland Housing PP GF 15
Impeller (BADU47/5, BADU47/10, 47/16) PA 66 GF 30/PC
Impeller (BADU47/22) PA 66 GF 30
Union Glue Socket ABS ABS
Mechanical Seal carbon/ceramic/NBR
Bolts brass/stainlessteel

Model Technical Data

Model BADU 47/16 BADU 47/22
Inlet / Outlet 1 1/2” / 2” 1 1/2” / 2”
Rec. Pipe 2“ 2“
Casing
Pressure
2.5 Bar 2.5 Bar
Motor Class B Class F
Voltage (V) 1~230V 1~230V
Current (A) 4.7 5.3
Power input P1(kW) 0.97 1.2
Power output P2(kW) 0.65 0.8
Weight (kg) 8.1 10.4