ศูนย์บริการดูแลสระว่ายน้ำ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สระว่ายน้ำ

เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ

เครื่องมือทดสอบ ตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ ใช้ตรวจวัด ค่ากลือ ค่าพีเอช ค่าคลอรีน กรดไซยานูริก ค่าความกระด้าง ค่าเหล็กและทองแดง